e-PORADA PRAWNA

ruplen
6 04 2020 Séjour légal en Pologne – COVID-19

Quelques informations importantes sur passage de frontiers, confinement, titres de séjour, aide financière pour les étrangers. Notre manuel sur séjour legal en Pologne pendant l'épidémie de...

CZYTAJ CAŁOŚĆ
30 07 2018 Jak długo trzeba czekać na kartę pobytu?

W Krakowie, odwiedzanie Urzędu do Spraw Cudzoziemców we wczesnych godzinach porannych, aby otrzymać cenny numerek, który umożliwi nam uzyskanie informacji o karcie pobytu lub odebranie decyzji,...

CZYTAJ CAŁOŚĆ
29 01 2018 Kolejne zmiany w ustawie o cudzoziemcach – od 12 lutego 2018 roku.

Wcześniej pisaliśmy już o projektowanych zmianach w ustawie o cudzoziemcach, w tym nowych rodzajach zezwoleń pobytowych (ICT). Przepisy przybrały już ostateczny kształt i wchodzą w życie w...

CZYTAJ CAŁOŚĆ
15 12 2017 Nowy rok i nowe zasady zatrudniania cudzoziemców w Polsce.

Już od 1 stycznia 2018 roku wchodzą w życie zmiany związane z zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce. Pojawia się nowy rodzaj zezwolenia - zezwolenie na pracę sezonow, która wg...

CZYTAJ CAŁOŚĆ
3 11 2017 Raport EMN o nielegalnym zatrudnianiu cudzoziemców w UE.

W sierpniu tego roku Europejska Sieć Migracyjna opublikowała raport poświęcony tematyce nielegalnie zatrudnionych obywateli państw trzecich w Unii Europejskiej. Studium porównawcze objęło...

CZYTAJ CAŁOŚĆ