e-PORADA PRAWNA

ruplen
15 12 2017

Już od 1 stycznia 2018 roku wchodzą w życie zmiany związane z zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce. Pojawia się nowy rodzaj zezwolenia – zezwolenie na pracę sezonow, która wg nowoobowiązującego Rozporządzenia będzie dotyczyć pracy wykonywanej w rolnictwie i działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi. W tych dziedzinach nie będzie możliwości powierzenia cudzoziemcowi pracy na podstawie oświadczenia. Jednocześnie uszczegółowiona została procedura wykonywania pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy wpisanego do ewidencji. Ustawodawca zdecydował się między innymi uregulować katalog przyczyn odmowy wpisania oświadczenia do ewidencji, jak i przewidział możliwość odwołania się od decyzji w tym przedmiocie. Pracę na podstawie starych oświadczeń będzie można wykonywać tylko do końca 2018 roku. Nowe przepisy powinny wpłynąć na przejrzystość procedur, jak i przeciwdziałać nadużyciom, które pojawiały się w związku z rejestrowaniem oświadczeń.