e-PORADA PRAWNA

ruplen

Specjalizujemy się w pomocy cudzoziemcom w Polsce – a także polskim przedsiębiorcom, zatrudniającym cudzoziemców.

Posiadając tytuł radcy prawnego mamy uprawnienia do reprezentowania Państwa przed wszystkimi urzędami i sądami w Polsce. Długoletnie doświadczenie i znajomość postępowań w praktyce pozwala nam na realną ocenę każdej sprawy i znalezienie najlepszych rozwiązań. Wyróżniają nas zaangażowanie i skuteczność.

Niezwykle istotny jest dla nas etos pracy wyniesiony z działalności w organizacjach pozarządowych, dlatego osobom zwracającym się do nas o pomoc gwarantujemy rzetelność, indywidualne podejście, dochowanie tajemnicy zawodowej i wysoką jakość świadczonych usług.

Zespół

Anna Strama

Radca prawny. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UJ oraz Wydziału Polonistyki UJ, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Zainteresowania związane z obszarem prawa migracyjnego rozwija od czasu studiów: w czasie ich trwania ukończyła kurs z zakresu prawa uchodźczego i azylu na Uniwersytecie w Oslo a następnie świadczyła bezpłatną pomoc prawną cudzoziemcom w ramach Sekcji Praw Człowieka Uniwersyteckiej Poradni Prawnej UJ. Doświadczenie zawodowe zdobywała zarówno w krakowskich kancelariach jak i działając w organizacji pozarządowej, gdzie zajmowała się świadczeniem pomocy prawnej na rzecz cudzoziemców i uczestniczyła w projektach o charakterze badawczym, monitoringowym i rzeczniczym. Współautorka publikacji poświęconych sytuacji prawnej cudzoziemców i bezpaństwowców. Uczestniczka licznych konferencji, spotkań i seminariów poświęconych tematyce migracyjnej. Posługuje się językami: angielskim i rosyjskim.