e-PORADA PRAWNA

ruplen

Jesteś cudzoziemcem?

Zatrudniasz cudzoziemca?

Jesteś związany z cudzoziemcem?

Jeżeli:
Chcesz pracować?

Możesz zwrócić się do nas z wszystkimi pytaniami dotyczącymi zasad podejmowania pracy w Polsce, w szczególności w sprawach:

 

 • zezwolenia na pracę
 • oświadczenia o powierzeniu pracy
 • zezwolenia na pobyt czasowy i pracę (karta pobytu)
 • zezwolenia pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (blue card)
 • testu rynku pracy
 • zasad wykonywania pracy przez cudzoziemców w Polsce

 

Pomożemy w przeprowadzeniu wszystkich procedur i wyjaśnimy, jak one przebiegają.

Chcesz prowadzić swój biznes?

Możesz zwrócić się do nas z wszystkimi pytaniami związanymi z prowadzeniem własnego biznesu w Polsce.

 

 • Wyjaśnimy kto i na jakich zasadach może otworzyć w Polsce firmę.
 • Doradzimy w sprawie uzyskiwania karty pobytu w celu prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Pomożemy w przeprowadzeniu wszystkich procedur i wyjaśnimy, jak one przebiegają.

Chcesz się uczyć?

Możesz zwrócić się do nas z wszystkimi pytaniami dotyczącymi zasad podejmowania studiów i nauki w Polsce.

 

 • Wyjaśnimy kto i na jakich zasadach może studiować w Polsce.
 • Doradzimy w sprawie ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy w związku z nauką w Polsce  (karta pobytu).
 • Odpowiemy na pytania związane z Twoimi uprawnieniami zależnie od tego czy studiujesz stacjonarnie czy zaocznie.
 • Wyjaśnimy, czy w czasie studiów możesz podejmować pracę.

 

Pomożemy w przeprowadzeniu wszystkich procedur i wyjaśnimy, jak one przebiegają.

Masz w Polsce rodzinę lub chcesz sprowadzić swoją rodzinę do Polski?
 • Wyjaśnimy na czym polega procedura łączenia rodzin i kto i na jakich warunkach może z niej skorzystać.
 • Odpowiemy na pytania związane z zawieraniem przez cudzoziemców związków małżeńskich w Polsce  (wyjaśnimy jakie dokumenty są potrzebne i jak je uzyskać).
 • Udzielimy informacji związanych z prawami cudzoziemców mających w Polsce członków najbliższej rodziny.
 • Pomożemy w sprawie uzyskania karty pobytu ze względu na sytuację rodzinną.

Pomożemy w przeprowadzeniu wszystkich procedur i wyjaśnimy, jak one przebiegają.

Chcesz uzyskać pobyt stały/ pobyt rezydenta długoterminowego?

Możesz zwrócić się do nas w sprawie uzyskania karty pobytu na:

 

 • pobyt stały
 • pobyt rezydenta długoterminowego UE

Wyjaśnimy kto i na jakich zasadach może ubiegać się pobyt stały, ile lat musisz mieszkać w Polsce, aby móc ubiegać się o kartę stałego pobytu, na czym polega nieprzerwany pobyt w Polsce, jakie są korzyści związane z otrzymaniem karty stałego pobytu.

Pomożemy w przeprowadzeniu wszystkich procedur i wyjaśnimy, jak one przebiegają

Chcesz się starać o obywatelstwo?

Odpowiemy na pytania związane z różnymi trybami nadawania obywatelstwa oraz potwierdzenia posiadania bądź utraty obywatelstwa polskiego i pomożemy w przeprowadzeniu wszystkich procedur.

Wyjaśnimy:

 

 • po jakim czasie pobytu w Polsce możesz starać się o obywatelstwo
 • jakie warunki musisz spełnić, aby starać się o obywatelstwo
 • czym jest nieprzerwany pobyt w Polsce
 • czy możesz starać się o obywatelstwo w szczególnym trybie

Pomożemy w przeprowadzeniu wszystkich procedur i wyjaśnimy, jak one przebiegają.

Chcesz uzyskać Kartę Polaka? Chcesz wiedzieć, co Ci daje Karta Polaka?

Możesz zwrócić się do nas w sprawach związanych z ubieganiem się o Kartę Polaka

Wyjaśnimy:

 

 • jak można ubiegać się o Kartę Polaka
 • jak wykazać polskie korzenie
 • jakie są szczególne uprawnienia, które daje posiadanie Karty Polaka.

Pomożemy w sprawie uzyskania szczególnej pomoc finansowej dla posiadaczy Karty Polaka.

Pomożemy w przeprowadzeniu procedur i wyjaśnimy, jak one przebiegają.

Grozi Ci deportacja?

Spóźniłeś się ze złożeniem wniosku o kartę pobytu? Nie wiedziałeś, że pracowałeś niezgodnie z przepisami? Skontrolowała Cię Straż Graniczna lub Straż Graniczna prowadzi w Twojej sprawie postępowanie w sprawie zobowiązania do powrotu?

Możesz zwrócić się do nas, jeśli grozi Ci deportacja.

Wyjaśnimy jakie są Twoje prawa i obowiązki.

Pomożemy w przeprowadzeniu postępowania w sprawie zobowiązania do powrotu, w tym:

 • w zakresie uzyskania zgody na pobyt humanitarny lub pobyt       tolerowany  (karta pobytu)
 • w zakresie orzekanego zakazu wjazdu na terytorium RP lub strefy Schengen

Odpowiemy na wszystkie pytania, pomożemy w prowadzonych wobec Ciebie procedurach i wyjaśnimy, na czym one polegają.

Nie możesz wrócić do swojego kraju?

 

Doradzimy co zrobić w sytuacji, w której nie możesz wyjechać z Polski, w szczególności jeśli:

 

 • masz w Polsce rodzinę, której nie możesz opuścić
 • straciłeś obywatelstwo lub nie możesz uzyskać paszportu od swojej Ambasady
 • obawiasz się powrotu do swojego kraju.

Pomożemy w sprawie uzyskania karty pobytu: doradzimy, z jakich procedur możesz w takich sytuacjach skorzystać i jeśli się do nich kwalifikujesz – pomożemy w ich przeprowadzeniu.

Otrzymałeś zakaz Schengen?

Wyjaśnimy, co można zrobić w sytuacji, w której otrzymałeś zakaz wjazdu do Polski lub strefy Schengen.

 

 • Doradzimy w sprawie anulowania zakazu i pomożemy w przeprowadzeniu odpowiednich procedur.
 • Pomożemy w wyjaśnieniu, czy Twoje dane znajdują się w spisie osób z zakazem wjazdu.

Pomożemy w przeprowadzeniu procedur i wyjaśnimy, na czym one polegają.

Nie masz paszportu, dokumentów tożsamości, jesteś bezpaństwowcem?

Możesz zwrócić się do nas, jeśli nie posiadasz paszportu, bądź innego dokumentu tożsamości i nie wiesz, jak je uzyskać.

Wyjaśnimy:

 

 • czy przysługuje Ci polski paszport lub polski dokument tożsamości.
 • z jakich procedur możesz skorzystać, aby uzyskać kartę pobytu

Doradzimy, czy możesz starać się o zgodę na pobyt humanitarny lub pobyt tolerowany  (uzyskać kartę pobytu).

Pomożemy w przeprowadzeniu procedur i wyjaśnimy, na czym one polegają.

Chcesz otrzymać wizę?

Możesz zwrócić się do nas, jeśli starasz się o wizę.

Wyjaśnimy:

 

 • jakie wymogi należy spełnić, aby otrzymać wizę
 • z jakich powodów Konsul może odmówić wydania wizy
 • czy od decyzji Konsula o odmowie wydania można się odwołać.

Pomożemy w sprawach, w których unieważnioną Twoją wizę lub chcesz przedłużyć swój pobyt na podstawie wizy.

Możesz także zwrócić się do nas, jeśli przekroczyłeś dopuszczalny czas pobytu na podstawie wizy.

Przeanalizujemy Twoją sytuację i doradzimy najlepsze rozwiązania dla Twojej sytuacji.

 

Chcesz kupić w Polsce nieruchomość?

Wyjaśnimy kto może w Polsce kupić nieruchomość i jak to zrobić.

Odpowiemy na pytania związane z pozwoleniami na zakup nieruchomości.

 

Pomożemy w przeprowadzeniu procedur i wyjaśnimy, jak one przebiegają.

Chcesz wiedzieć, jakie są Twoje prawa w Polsce?

Odpowiadamy na pytania związane z przysługującymi Ci:

 

 • świadczeniami socjalnymi
 • zasiłkami
 • pomocą dla dzieci (500 plus)
 • opieką zdrowotną
 • innymi kwestiami, związanymi z pobytem w Polsce.

 

Możesz zwrócić się do nas z wszystkimi pytaniami, doradzimy, pomożemy w przeprowadzeniu procedur, wyjaśnimy, na czym one polegają.

Skontaktuj się z nami – odpowiemy na te i inne pytania związane z Twoją sytuacją prawną.
Zadzwoń, napisz lub odwiedź nas w biurze.

Ile to kosztuje?

Zachęcamy do kontaktu. Opisz nam swój problem, zapoznamy się z nim i zaproponujemy warunki naszej współpracy. W zależności od tego, jakie środki chcesz przeznaczyć na pomoc prawnika możesz zdecydować się na konkretną usługę. Może to być opinia prawna, w której wyjaśnimy Twoją sytuację i podpowiemy, co robić, pismo, które sporządzimy dla Ciebie i które będziesz mógł złożyć w urzędzie lub sądzie, możemy też reprezentować Cię w przebiegu całego postępowania. Dostosujemy się do Twoich potrzeb“