e-PORADA PRAWNA

ruplen
30 07 2018

W Krakowie, odwiedzanie Urzędu do Spraw Cudzoziemców we wczesnych godzinach porannych, aby otrzymać cenny numerek, który umożliwi nam uzyskanie informacji o karcie pobytu lub odebranie decyzji, stało się naszą codziennością, analogicznie jak długie miesiące oczekiwania na kartę pobytu.

Warto więc wspomnieć, że sądy administracyjne zdają się zabierać jasne stanowisko co do obowiązku szybkiego załatwienia sprawy i wydania decyzji.

W marcu tego roku Sąd Administracyjny w Szczecinie wydał wyrok korzystny dla osoby, która zaskarżyła sposób prowadzenia sprawy o wydanie karty pobytu, wskazując na jej przewlekłość. Przedstawiciele Urzędu do Spraw Cudzoziemców wyjaśniali, że ze względu na znaczny wzrost liczby składanych wniosków, każdy urzędnik rozpatrywał ok 530 wniosków w ciągu pierwszej połowu roku.

Sąd nie uwzględnił jednak tego rodzaju wyjaśnień, zauważając, że znaczny wzrost liczby wniosków nie ma charakteru incydentalnego, ale jest związany z szerszym zjawiskiem wysokiego zapotrzebowania na rynku pracy. Tym samym Sąd wskazał, że praca Urzędu powinna być zorganizowana w taki sposób, aby nie działać przewlekle i aby wnioskodawcy nie ponosili negatywnych konsekwencji złej organizacji, czy niedoborów kadrowych.

Mamy nadzieję, że orzecznictwo wpłynie pozytywnie na naszą rzeczywistość z korzyścią tak dla urzędników, jak i osób wnioskujących o zgody na pobyt.