e-PORADA PRAWNA

ruplen
27 października 2017 Nowe przepisy dotyczące readmisji pomiędzy Polską i Ukrainą.

W zeszłym tygodniu Senat przyjął ustawę o ratyfikacji Protokołu Wykonawczego między Rządem RP i Gabinetem Ministrów Ukrainy do Umowy o readmisji. Na podstawie umów o readmisji państwa...

CZYTAJ CAŁOŚĆ
12 października 2017 Wnioski o przyznanie świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce będą rozpatrywane.

W dniu 1 stycznia 2017 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o Karcie Polaka, dająca posiadaczom Karty Polaka ubiegającym się na tej podstawie o pobyt stały możliwość przyznania...

CZYTAJ CAŁOŚĆ
3 października 2017 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie kart pobytu dla cudzoziemców – małżonków obywateli Polski

W ostatnim czasie Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok w sprawie warunków wydania kolejnej karty pobytu dla cudzoziemca będącego małżonkiem obywatela Polski. Sąd rozważał...

CZYTAJ CAŁOŚĆ