e-PORADA PRAWNA

ruplen
12 10 2017

W dniu 1 stycznia 2017 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o Karcie Polaka, dająca posiadaczom Karty Polaka ubiegającym się na tej podstawie o pobyt stały możliwość przyznania świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Polsce. Świadczenie ustalono w kwocie równowartości minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2017 roku 2.000 zł brutto) w okresie pierwszych 3 miesięcy oraz 60% tej kwoty w okresie od 4. do 9. miesiąca.  Ministerstwo ogłosiło wstrzymanie rozpatrywania wniosków o przyznanie ww. świadczenia po marcu 2017 r. ze względu na wyczerpanie kwoty zaplanowanej na ten cel w budżecie. We wrześniu zadecydowano o zwiększeniu tej kwoty, wobec czego możliwą stała się wypłata świadczeń dla osób, które złożyły stosowne wnioski o jego przyznanie od dnia 11 września 2017 roku i wnioski mogą być rozpatrywane.