e-PORADA PRAWNA

ruplen
28 września 2017 Trwają prace nad wprowadzeniem nowych rodzajów kart pobytu dla cudzoziemców – pracowników o wysokich kwalifikacjach.

Trwają prace ustawodawcze nad wprowadzeniem nowych rodzajów zezwoleń pobytowych, wynikające z konieczności transpozycji do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu...

CZYTAJ CAŁOŚĆ